Ślub humanistyczny – co to takiego?

Co to jest ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny jest kolejną, obok ślubu kościelnego, cywilnego i konkordatowego, formą zawarcia związku małżeńskiego. Jest on nowością w polskiej tradycji, gdyż pierwszy taki ślub w naszym kraju odbył się w 2007 roku. Jednakże z biegiem lat staje się on coraz bardziej popularny.

Czy ślub humanistyczny ma skutki prawne?

Ślub humanistyczny ma podobny status jak ślub kościelny przed wprowadzeniem ślubu konkordatowego. Oznacza to, że w Polsce nie ma on mocy prawnej, więc ceremonia ta jest czysto symboliczna. Aby małżeństwo miało skutek prawny, niezbędne jest zawarcie ślubu kościelnego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Inaczej jest w USA, Norwegii czy Szwecji, gdzie tego rodzaju śluby są zalegalizowane.

Kto może zawrzeć ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny jest przeznaczony dla osób, które szukają oryginalnych rozwiązań i pragną jak najbardziej spersonalizować uroczystość. Może go zawrzeć prawie każdy, w tym pary homoseksualne. Jednakże są pewne wyjątki zaciągnięte z prawa cywilnego.

Ślubu humanistycznego nie mogą zawrzeć:

– osoby nie mające ukończonych osiemnastu lat (wyjątek stanowi kobieta, która ukończyła 16 rok życia i otrzymała zgodę rodziców);

– osoby całkowicie ubezwłasnowolnione;

– osoby chore psychicznie lub dotknięte niedorozwojem umysłowym;

– osoby pozostające w związku małżeńskim;

– krewni w linii prostej i rodzeństwo;

– przysposabiający i przysposabiani.

Kto może udzielić ślubu humanistycznego?

Ślubów humanistycznych udzielają mistrzowie ceremonii. Są to zazwyczaj osoby związane z ruchem humanistycznym przeszkolone pod kątem udzielania oraz organizacji tego rodzaju ślubów. Jednakże może to być każda inna osoba utożsamiająca się z humanizmem i mająca dużą inwencję twórczą. Chociażby jak Filip Chajzer, który udzielił niedawno ślubu na plaży w Sopocie. Możecie to niesamowite wydarzenie zobaczyć na YouTube, gdzie prezenter pochwalił się jak został mistrzem ceremonii.

Jak i gdzie zorganizować ślub humanistyczny?

Ceremonia ślubu humanistycznego daje dużą dowolność w kwestii jej przebiegu. Opiera się przede wszystkim na własnej, bardziej osobistej treści przysięgi małżeńskiej. Nacisk kładzie się na indywidualny kształt ceremonii dopasowany do pasji, emocji i pragnień Pary Młodej.

Ślub humanistyczny może odbyć się w praktycznie każdym miejscu. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia organizatorów. Nie ma formalnego zastrzeżenia, że ma to być miejsce ‘bezpieczne, uroczyste oraz godne’ wymagane do ślubu cywilnego w plenerze.

Czy ślub kościelny w plenerze jest możliwy?

Niestety prawo kanoniczne zabrania udzielenia ślubu poza kościołem. I mimo zapisu o wyjątkowych okolicznościach, niezwykle rzadko udaje się uzyskać na taki ślub pozwolenie. Można natomiast wziąć ślub kościelny w obecności świadków w parafii, a później zorganizować ślub humanistyczny. Ślub konkordatowy zawarty w kościele będzie miał moc prawną, a ten który odbędzie się w plenerze pozwoli uzyskać wymarzoną scenerię i atmosferę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Pola zaznaczone * są wymagane.